Hoofdstuk 7 van 9
In uitvoering

Hoofdstuk 7 – Nee of een ander contract!

Reflectieopdracht

  • Verken hoe vrij je je voelt om NEE te zeggen tegen een opdracht die niet aansluit bij jouw visie op ontwikkeltrajecten in taaksysteem;
  • Welke gedachten spelen die het mogelijk lastig maken om nee te zeggen of een ander voorstel te doen?;
  • Welke emotie roept deze gedachten op? Wat neem je waar in je lichaam?;
  • Herken je negatieve voorspellingen in je gedachten? Vraag jezelf af of je gehecht bent aan deze gedachten. Is het antwoord nee, dan kun je verder. Is het antwoord Ja, dan stopt het hier;
  • Stel jezelf een nieuwe vraag: weet je zeker dat wat je jezelf voorspelt, ook zal gebeuren. Geloof je dat je de toekomst kunt voorspellen?;
  • Als je weet dat je de toekomst niet kunt voorspellen, kijk of je jezelf kunt centreren en bewust er voor kiezen om op je vrije innerlijke plek te gaan staan: neem je leiderschap als interventionist;
  • Nu kun je jezelf afvragen welke interventie de grootste ontwikkeling en impact voor je opdrachtgever zou brengen. Kijk je eigen angst aan, en kijk of je kunt verdragen dat je de spanning opzoekt -en dat dat innerlijke turbulentie geeft- maar dat je er voor kies het best mogelijke voorstel of contract aan te bieden met de grootst mogelijke impact.

Reflectieoefening: voelen effect grote taaksystemen

Ga zitten met je ogen dicht. Zet in gedachten 4 mensen om je heen. Neem waar wat er met je lichaam gebeurt; wat neem je waar in je lichaam? Welke emoties neem je waar in jezelf?

Open je ogen even voor je opnieuw gaat zitten met je ogen dicht.

Plaats nu 15 mensen om je heen in gedachten. Word je opnieuw gewaar van het effect op je lichaam. Wat neem je waar en welke emoties voel je?