Hoofdstuk 2 van 9
In uitvoering

Hoofdstuk 2 – Valkuilen voor elke interventionist 

Reflectie oefening: valkuilen bij het contracteren

Direct in de contracteringsfase liggen de volgende vier valkuilen op de loer:

 • Contracteren van een voorstel vanuit causaliteit;
 • Contract met contraproductief eigenaarschap;
 • Contract op het verkeerde organisatielevel;
 • Vaag contract.

Welke van de vier genoemde valkuilen ligt in jouw aanpak het meest voorop?

 1. Weet je hoe je een vraag die vanuit een oorzaak-gevolg perspectief komt (Bijvoorbeeld: deze persoon is niet assertief genoeg, zou je hem/haar willen coachen in relatie tot persoonlijk leiderschap?) om te buigen naar een vraag vanuit systeem dynamiek?
 2. Ben je geneigd te veel verantwoordelijkheid te dragen?
 3. Doe je wel eens een tegenvoorstel om een laag hoger in de organisatie te werken dan van waar de initiële vraag komt?
 4. Hoe concreet zijn je contracten in relatie tot leerdoelstelling en resultaat van je aanpak? Hoe concreet is de vraagstelling?

Welke dynamiek in de contractering heeft invloed op jouw valkuil?

Reflectie oefening: Interventies die zich richten op de individuen

Maak een opsomming van interventies die jij in je vorige sessie als interventionist gedaan hebt. Onderzoek:

 • Was de interventie gericht op één of enkele van de leden van het taaksysteem?
 • Wat was je intentie met de interventie?
 • Welk gedrag liet deze persoon/personen zien?
 • Stel dat dat niet persoonlijk is, welke informatie over het systeem als geheel zit in dit gedrag?

Reflectie oefening: stereotiepe strategieën

Kijk jezelf met mildheid en compassie aan en onderzoek welke in van de ondergenoemde stereotype strategieën jij als interventionist gemakkelijk stapt. Waarschijnlijk doe je het onbewust.

Door je bewustzijn te vergroten op de strategie, maak je het gemakkelijker om uit je automatisme te stappen en te kiezen voor interventies vanuit je functionele rol als interventionist in plaats van de stereotype strategie.

Nogmaals noem ik dat er helemaal niets mis is met deze stereotypen, in een andere context kunnen ze uitermate effectief zijn. Als het contract is dat er een leerproces gefaciliteerd wordt met een toegenomen autonomie als resultaat, dan helpen ze niet.

De superheld(in)

Welk gedrag laat je zien als je in deze strategie komt?
Wat is de trigger?
Wat is het effect op de context?
Wat blijft bedekt bij jou als interventionist en wat is het effect?

De trainer

Welk gedrag laat je zien als je in deze strategie komt?
Wat is de trigger?
Wat is het effect op de context?
Wat blijft bedekt bij jou als interventionist en wat is het effect?

De meester

Welk gedrag laat je zien als je in deze strategie komt?
Wat is de trigger?
Wat is het effect op de context?
Wat blijft bedekt bij jou als interventionist en wat is het effect?

De liefdevolle verpleger

Welk gedrag laat je zien als je in deze strategie komt?
Wat is de trigger?
Wat is het effect op de context?
Wat blijft bedekt bij jou als interventionist en wat is het effect?

De magiër

Welk gedrag laat je zien als je in deze strategie komt?
Wat is de trigger?
Wat is het effect op de context?
Wat blijft bedekt bij jou als interventionist en wat is het effect?