Hoofdstuk 3 van 8
In uitvoering

Hoofdstuk 2

Nu je weet hoe je kijkt naar een taakstysteem als levend organisme is het belangrijk dat je doorgrondt hoe het zich ontwikkelt en transformeert naar meer autonomie. Terwijl we het tijdens de teamvergadering bijvoorbeeld hebben over de inhoud, gebeurt er in de onderstroom iets heel anders. De energie bij de individuele leden gaat eigenlijk uit naar zelf positie verkrijgen of behouden en het verbinden met elkaar. Dit gaat alleen in de meeste teams en andere taaksystemen ten koste van de gezamenlijke taak.