Hoofdstuk 2 van 8
In uitvoering

Hoofdstuk 1

Kijken naar een team of ander samenwerkingsverband als levend organisme: waarom is dat belangrijk en hoe doe je dat? Individuele interventies als persoonlijkheidsprofielen, aanspreken op gedrag, gedragstrainingen enzovoorts zijn op zichzelf waardevol, maar veranderen niets aan ineffectieve teamdynamiek. Je wil de dynamiek tússen de leden zo beïnvloeden dat de energie in het systeem stroomt naar de gezamenlijke taak. Daarvoor moet je eerst leren kijken naar het team als geheel.